Sök bidrag

Ansökan om bidrag görs på särskild blankett, se nedan. Blanketten skall skickas in i 5 exemplar (kopior), till adress ”Ulrikas fond” c/o K. Larsson, Gustav III Boulevard 43, 169 73 Solna. Om frågor, ta gärna kontakt med Kjell Larsson email kjell.lar@ownit.nu

Bidrag ges främst till aktiviteter och projekt vilka är klart inriktade mot att förbättra vardagen för alla berörda och göra det möjligt för patienterna att fortsätta leva sitt vanliga liv. Uppmärksamma också att aktiviteter som tänks göras inom ramen för arbetet på en klinik eller avdelning skall ha ett uttryckligt stöd från arbetsledningen. Arbetsledningen skall också, i tillämpliga fall, vara beredd att införliva lyckade aktiviteter och projekt i det dagliga arbetet.

Ansökningarna behandlas av Fondrådet, som består av två representanter för Universitetssjukhuset, Onkologiska mottagningen Danderyd samt två representanter för Ulrikas familj (se mer här). Verksamhetschefen för Onkologiska kliniken tar beslut efter samråd med Fondrådet. Ansökningar behandlas två gånger per år men om särskilda skäl finns kan Fondrådet i mån av tid behandla en ansökan vid annat tillfälle.

Ladda ner ansökan här (pdf)