Välkommen till Hemsidan för Ulrikas Fond

Först en kort uppdatering om vad som just nu händer med Ulrikas Fond. Därefter några ord om de mycket olika men viktiga aktiviteter och projekt Fonden gett bidrag till.

Fonden är nu under avveckling, vår sista bidragsomgång var nu i höstas 2018. Vilka som beviljades kan du se under fliken ”Bidrag – Beviljade bidrag”

Fonden avslutas i enlighet med de regelverk som gäller. Fondrådet har dock beslutat att Fondens Hemsida kommer att vara uppe åtminstone till slutet av år 2019.  Detta av två skäl. För det första så används fortfarande de översättningar som finns på Hemsidan av Karolinska Universitetssjukhusets broschyrer om cancerbehandlingar i många länder. Översättningarna finns nu till Persiska, Spanska och Turkiska. (se fliken ”Översättningar”). Det andra skälet är att de initiativ och resultat som beskrivs på Hemsidan har stimulerat många personer från andra kliniker och länder till liknande insatser.

Lite längre ned under rubriken ”Vad har Ulrikas Fond bidragit till?” hittar du en kort uppsummering av hur Ulrikas Fond använts sen den startade på initiativ av Ulrika år 2010. Behovet inom Onkologin inom t.ex. Stockholmsområdet av den typ av insatser som Ulrikas Fond bidragit med är helt klart fortfarande stort. Men av flera orsaker har vi i Fondrådet (stöttat av Ulrikas familj) kommit fram till att vi nu snart har gjort vad som varit möjligt från vår sida.

Under Hemsidans flikar ”Beviljat – Beviljade bidrag” respektive ”Resultat” kan du också se vilka projekt / aktiviteter som Ulrikas Fond beviljat bidrag tidigare. Låt också fliken ”Resultat” inspirera dig till nya idéer och konkreta insatser för att göra tillvaron lite bättre för många inklusive dig själv! Se t.ex. de samlade erfarenheter som förmedlas i nyutgåvan av boken ”Ta kommandot över din bröstcancer”. En utgåva som Ulrikas Fond också varit med att förverkliga.

Vi i Fondrådet tar detta tillfälle att åter säga STORT TACK till alla er som bidragit med så många goda idéer till projekt och aktiviteter för att göra vården av bröstcancerpatienter bättre och trevligare! Det har varit en enorm glädje och inspiration för oss i Fondrådet att få träffa och hjälpa så många högmotiverade och initiativrika anställda inom Bröstcancervården att göra bättre för många!

Givetvis också ett STORT TACK till alla som – liksom Ulrika och hennes familj – genom sina ekonomiska bidrag gjort det möjligt för Fonden att hjälpa till att förverkliga de många goda idéerna.  Ett särskilt TACK vill vi också rikta till Fondhandläggarna Harriet Dahlberg Romberg och Cristina Wick för deras helt ovärderliga hjälp att få Fonden att fungera korrekt och effektivt.

I Fondrådet har ingått Sam Rotstein, Lena Sharp, Britt-Marie Bernhardson, Carolina Barklund, Anna Cederholm och Kjell Larsson.

VAD HAR ULRIKAS FOND BIDRAGIT TILL?

Fonden har varit aktiv sen slutet på år 2010. Till slutet av 2018 har fonden gett ekonomiskt stöd till närmare 70 projekt / aktiviteter/ idéer varav de allra flesta har kunnat förverkligas fullt ut. Stödet har gått till alla delar av den Onkologiska verksamheten i Stockholm men också till personal vid flera sjukhus och kliniker i andra delar av Sverige. Totalt har Fonden delat ut mer än 850 000 kronor via Fondförvaltningen. Belopp som i flera fall kompletteras med ytterligare direkt stöd till flera projekt i behov av ytterligare medel.

Vad har då Fonden gett bidrag till? En detaljerad redovisning finner du på Hemsidan under rubriken ”Resultat”. Kort kan sägas att variationen av projekt och idéer har varit stor. Och precis detta var ju Ulrikas ambition. Många insatser har handlat om att göra vårdmiljön lite trevligare för de som behandlas för bröstcancer. Svenska naturfotografer har skänkt många fantastiska bilder från när och fjärran. Bilder som nu pryder, färgar och lättar upp stämningen i såväl korridorer som väntrum. Många väntrum har fått färska tidskrifter och böcker för förströelse. Flera väntrum har gjorts om från grunden med hjälp av goda designers och inredningsarkitekter med nya fräscha och vackra möbler och olika inredningsdetaljer. Och med mängder av vackra blommor och många roliga saker för barn att syssla med under timmarna mellan behandlingar.  Flera behandlingsrum och väntrum har fått moderna TV apparater och internetkopplade datorer. Och glada färger och vackra utsmyckningar.

Synnerligen uppskattat (och innovativt) är också det välutrustade gym som skapades för några avdelningar där svårt sjuka patienter ligger inne under något längre tid. Fonden har också gett många anställda inom Onkologin i Sverige möjlighet att uppdatera sig om den senaste utvecklingen vad gäller vård och behandlingar genom att delta i föreläsningar och seminarier. Och, kanske minst lika viktigt, att skapa kontakter för löpande erfarenhetsutbyte med andra inom professionen såväl inom Sverige som med ledande vård- och forskningsorganisationer i andra länder. Inte minst har närmare och bättre kontakter mellan vården resp. Rehab hjälpt patienter att enklare hitta rätt i vårdkedjan. Uppskattat, inte minst i nutid med de stora förändringarna av sjukhusorganisationerna som pågår, har också det stöd som Fonden kunnat ge till olika initiativ för att under kunnig ledning skapa helt nya och bra fungerande kommunikationsvägar och arbetsgrupper varit.

Fonden är inte inriktad på att stödja rena forskningsprojekt men har ändå gått in i flera sådana projekt för att lösa oförutsedda behov av t.ex. hjälp med avancerade statistiska analyser och tekniska hjälpmedel för vissa undersökningar.

Det har också varit av stor glädje för oss i Fondrådet att få vara med och bygga upp och under många år hjälpa till att underhålla ”Sinnenas balkong”. En oansenlig balkong där diverse saker som inte användes förvarades, men som gjordes om till en mycket välbesökt plats för patienter, anhöriga, personal för att hämta andan, njuta av en kopp dryck, titta på en mängd vackra blommor och intressanta, vackra, roliga utsmyckningar.  En plats för såväl mycket allvarliga samtal med läkare, vänner och anhöriga som en möjlighet att bara andas ut och njuta av en solstråle.

Har du några frågor? Kontakta gärna Kjell Larsson på email kjell.lar@ownit.nu eller på tel 073 845 5588.